Wie zijn wij

KunstVerbind is een initiatief van Walter Stamkart en Michel van Achterberg. Twee vrienden met elk hun eigen expertise en een gedeeld enthousiasme. Zij zijn in oktober 2015 in Den Haag gestart onder de naam De Kunstschool. We werken graag lokaal, verbindend en streven naar het vergroten van (buurt)participatie door het betrekken van mensen uit diverse geledingen van de maatschappij.
Vanaf november 2017 vond de doorstart plaats als stichting KunstVerbind.

 

 

 

 

 

 

Doelstelling
Het doel van de stichting is: het verbinden van specifieke groepen mensen door middel van kunst. Hiermee wil zij participatie, wederzijds begrip en duurzame verbondenheid bevorderen, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Visie
KunstVerbind gelooft in mensen, in het anders zijn van de ander, in de kunst, in ouderen, in kinderen, in het doen, in het delen en in het in verbinding brengen.
KunstVerbind gelooft dat als we minder competitief met elkaar omgaan er meer winst te behalen valt.

Missie
KunstVerbind wil mensen een optimale verbindingmogelijkheid bieden, waarbij men ervaart dat het anders zijn van de ander leuk, leerzaam, verrassend is en contact maken makkelijker is dan men den.

De kunstprojecten worden door teveel mensen met verschillende belangen zo positief ontvangen dat het simpelweg niet alleen aan de inwoners van Den Haag behouden mag blijven. Onze ambitie is om de kunstprojecten met ouderen en kinderen ook regionaal uit te voeren, waarbij we uiteindelijk streven naar een concept waarbij heel Nederland de mogelijkheid krijgt om zich te verbinden met de ander.

www.kunstverbind.nl

 


Team Kunstverbind
Graag stellen wij ons even kort aan u voor.

Walter 01
Walter Stamkart
Openheid is een kostbaar goed voor mij. Zaken zien zoals ze zijn, ook mensen. Zonder vooroordeel. In die openheid kun je elkaar écht ontmoeten en daar gaat het voor mij om in KunstVerbind. Kunst helpt daarbij.
Walter komt uit een familie van kunstenaars. Zijn achtergrond is onderwijs, training en coaching. Naast de werkzaamheden voor KunstVerbind begeleidt hij mensen die op de een of andere manier vastlopen. Hij biedt Eerste Hulp Bij Vastlopers (EHBV) en werkt met ze vanuit bewustzijn en beweging in de natuur. www.vastlopers.com


Zagara 01
Michel van Achterberg
Al 20 jaar werkend als beeldend kunstenaar Zagara . . . Sculptor at Heart . . .  ik geloof dat Kunst bijdraagt aan de sociale cohesie, dat het mensen nieuwsgierig maakt en het dat ieders uniekheid en eigenzinnigheid benadrukt.
Daarnaast heeft Michel vele workshops ontwikkeld en geleid, geeft rondleidingen in De Mesdag Collectie en was docent tekenen-handvaardigheid bij doveninstituut Effatha . . .
www.zagara.nl

 

Bestuur KunstVerbind
KunstVerbind heeft drie ervaren bestuursleden die haar ondersteunen in het realiseren van haar doelstellingen. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Voorzitter
 
Dick de Haan
Manager Bedrijfsvoering bij Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde

Secretaris

Peter van Lochem
Fellow Meijers Instituut UL, senior onderzoeker Crisislab en medewerker (auteur) Regelmaat

Penningmeester

Richard Grotendorst
Vice President, Group Taxes bij Amer Sports Corporation

 

Raad van Aanbeveling


–  Ed van Gelderen
Adviseur Mobiliteit POSG, Den Bosch
Het is belangrijk om verschillende generaties en groepen mensen met elkaar in contact te brengen. Daarmee voorkomen we dat we als mensen losraken van elkaar. KunstVerbind heeft als passie mensen dichter bij elkaar te brengen en zo begrip en waardering te bevorderen. Zowel Walter als Michel hebben samen een enorme brok ervaring en kennis van zaken op het gebied van training/coaching en kunst. Ik ben ervan overtuigd dat zij met hun initiatieven, verschillende generaties dichter bij elkaar brengen.


–  Monique van Hees
Eigenaar Momade Training & Experience, Zoetermeer
Cijfers over eenzaamheid onder ouderen geven aan dat 1 op de 6 zich eenzaam voelt. Onder jonge tieners is dit cijfer 1 op de 10. Ondanks alle rijkdom, zijn we eenzamer dan ooit geworden. Een verdrietige conclusie, die twee enthousiaste kerels niet 1-2-3 kunnen veranderen. Maar…… er is nooit een reden legitiem genoeg om niet je stinkende best te doen om je steentje bij te dragen. Dat doen zij door weer verbinding tussen mensen te leggen door middel van kunst. En dat werkt. Het trof mij zeer dat zij oprecht de wereld een beetje mooier willen maken en daar sta ik helemaal achter.


  Jan Teeuwisse
Directeur Museum Beelden aan Zee, Den Haag


  Wilbert Vollebregt
Directeur Nutsschool Bezuidenhout, Den Haag
Door deelname aan het project Samen Vinden hebben we samen met KunstVerbind kunnen werken aan meer betrokkenheid van de kinderen bij de buurt waarin ze wonen. Het motto Bekend maakt bemind geldt hier zeker en de ouderen en de kinderen hebben elkaar op een mooie manier beter leren kennen. Onze leerlingen wonen veelal in de directe omgeving van de school en wij zien onze basisschool als een van de ontmoetingsplekken in de Haagse wijk Bezuidenhout. Aan het einde van het project hebben we ook nog een mooi, zelfgemaakt kunstwerk in de school op kunnen hangen.

 

Partners van KunstVerbind

 

 

Reacties
Mrs. G. P. Weijnschenk, 88 jaar
Mijn respect wil ik uitdrukken in bewondering voor de uitvoering van het project. Ook de culturele waarde die het heeft naar de kinderen toe. Ik heb genoten.

Mirjam, 10 jaar
De vrouw vertelde dat ze 96 jaar is en ze kon nog steeds alles!.